head_banner

Önümler

Oba hojalygy we maldarçylyk senagaty galvanizli önümler

gysga düşündiriş:

1-Çalt we has ýumşak gurluşyk prosesi. Kebşirlemegiň hemmesi zawodda edilýär.
2-Gurluşyk işinde diňe polat çarçuwa. Saýtda kebşirlemek ýa-da kesmek zerurlygy ýok.
3- Iň pes öndürijilik güýji 345MPA we turbalar we purlinler üçin esasy materiallar üçin iň pes dartyş güýji 1,5MPa bolan polat çarçuwanyň berkligi we berkligi. güýji 345MPA we iň pes dartyş güýji 320MPA. inedördül metr üçin 275 gram sink örtük galvanizli ýa-da AZ150 ýa-da has gowusy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galvanizli doňuz öýüniň we towuk öýüniň aýratynlyklary

1-Çalt we has ýumşak gurluşyk prosesi. Kebşirlemegiň hemmesi zawodda edilýär.

2-Gurluşyk işinde diňe polat çarçuwa. Saýtda kebşirlemek ýa-da kesmek zerurlygy ýok.

3- Iň pes öndürijilik güýji 345MPA we turbalar we purlinler üçin esasy materiallar üçin iň pes dartyş güýji 1,5MPa bolan polat çarçuwanyň berkligi we berkligi. güýji 345MPA we iň pes dartyş güýji 320MPA. inedördül metr üçin 275 gram sink örtük galvanizli ýa-da AZ150 ýa-da has gowusy.

4- Uzak hyzmat ömri, 30 ýyl we ondanam köp. PHokary PH gurşawyna laýyk poslama garşy durmak üçin ýörite saýlanan üçek we diwar panelleri.

5- Howanyň gözegçilik otaglarynyň howa çalşygy talaplaryny doly göz öňünde tutup, ýokary möhürleýji we izolýasiýa dizaýny.

6-sidehli tarapdan we potolok izolýasiýa materiallarynyň ýokary ýylylyk garşylygy.

7-Gurluşyk paketleriniň hemmesi “Hi-Hope” guş enjamlarynyň talaplaryna laýyk gelýär.

8-buildingshli binalar ýerli temperatura talaplaryna we ýele garşylyk derejelerine laýyk gelýär.

main

  • Öňki:
  • Indiki: