head_banner

Önümler

Galvanizli garawul gapagy üpjün ediji

gysga düşündiriş:

Ansat gurnamak üçin gapaklary, boltlary, hozlary we ofset bloklaryny goşmak bilen ýokary hilli garawul esbaplaryny öndürýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Baş harplar

Galvanizli garawul gapagy kümüş
Galvanizli gapak
Greenaşyl PVC bilen örtülen garawul
PVC örtükli gapak
Jikme-jiklikler:
Material. Talaplaryňyza laýyk Q235, Q345 ýa-da başga polat
Faceüzü: gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVC örtükli
Reňk: islendik reňkde bar
Galyňlygy: 4 mm - 5 mm 4 mm - 5 mm ýa-da talap edilişi ýaly
Galvanizasiýanyň galyňlygy: talaplaryňyza baglylykda 500 - 800g / m2
Diametri: 110 - 150mm

cap-1

Uzynlyk: talaplaryňyza görä
Standartlar. EU, ASTM, AS / NZS we ş.m.
Pese we howa çydamly
Poslama garşy
Highokary çydamlylyk

Uzak hyzmat ömri
Gurmak aňsat
Boltlar we hozlar.
Käbir galvanizli ýa-da PVC örtükli boltlar we hozlar

Gorag boltlary we hoz

Jikme-jiklikler.
Material: Q235, Q345 ýa-da poslamaýan polat we ş.m.
Faceüzü: gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVC örtükli
Reňk: Islendik reňk bar
Standartlar. DIN, ASTM, AS / NZS, GB, JIS ýa-da talaplaryňyza görä.
Spesifikasiýa M5 - M64
Uzynlygy: 40mm - 460mm

Aýratynlyklary.
Pese we suwa çydamly
Gurmak aňsat
Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli
Garawullary postlara ygtybarly berkidýär
Gaýtadan ulanylýar

cap-3

Galvanizli garawul ofset bloky

Ofset bloky.
Kümüşden galvanizli garawul blok
Galvanizli ofset-blok
Greenaşyl PVC bilen örtülen garawul ofset bloky
PVC bilen örtülen ofset bloky
Garawullary postlara birikdirmek üçin garawul ofset bloky
Parapet ofset bloklaryny ulanmak
Jikme-jik maglumat.
Material: Q235, Q345 ýa-da beýleki adaty polat we ş.m.
Faceüzü: gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVC örtükli
Reňk: islendik reňkde bar
Galyňlygy: 3mm-8mm ýa-da haýyşy boýunça 3mm-8mm
Standart. DIN, ASTM, AS / NZS, GB, JIS ýa-da islegiňize görä.

cap-4

Aýratynlyklary.
Pese we suwa çydamly
Gurmak aňsat
Garawul bilen sütüniň arasynda birleşdiriji bölek hökmünde ulanylyp bilner
Garrylyga çydamly

UV çydamly.
Gaýtadan ulanylýan
Anti-blokirlemek üçin başga dürli ofset bloklaryny hem hödürläp bilerismi? U, C we H şekilleri ýaly. Şeýle hem kompaniýamyz ýöriteleşdirilen ululyklary we şekilleri üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: