head_banner

Önümler

Galvanizli podstansiýa arhitekturasy

gysga düşündiriş:

Substansiýa arhitekturasyny esasan into bölmek mümkin

Esasy podstansiýalar, terminal podstansiýalary.

Substansiýalary, basgançakly podstansiýalary güýçlendiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Substansiýa arhitekturasyny esasan into bölmek mümkin

Esasy podstansiýalar, terminal podstansiýalary.

Substansiýalary, basgançakly podstansiýalary güýçlendiriň.

Elektrik energiýa ulgamynyň podstansiýasy, senagat we magdan podstansiýasy, demir ýol podstansiýasy (27.5KV, 50HZ).

1000KV, 750KV, 500KV, 330KV, 220KV, 110KV, 66KV, 35KV, 10KV, 6.3KV we ş.m. naprýa .eniýe synplarynyň podstansiýalary.

p (1)

10KV podstansiýalary.

p (2)

Guty görnüşli podstansiýa.

Tolkun goragçylygynyň artykmaçlyklary

Podstansiýanyň ikinji enjamlaryna (röle örtügi, gözegçilik, ölçemek, baýdak bellemek, päsgelçilik ýazgysy, işjeň we uzakdan gurnamak we ş.m.) goşmak bilen kompýuter endiklerini dolandyrmak, häzirki zaman elektroniki başarnyklary, aragatnaşyk we maglumatlary gaýtadan işlemek, optimizasiýa, giňişleýin podstansiýanyň işlemegi, ölçemek, gözegçilik we ýaraşyk üçin işjeň ulgam.

c

  • Öňki:
  • Indiki: