head_banner

Önümler

Iň ýokary hilli galvanizli kabel tarelkasy

gysga düşündiriş:

Galvanizli kabel tarelkalary gyzgyn galvanizli ýer bilen sowuk rulonly polatdan ýasalýar we tor, çukur, tarelka ýa-da merdiwan görnüşli göni böleklerden, egilen passdan, teýden, dört taraplaýyn böleklerden we ýaýly gollardan (goltuklar), kabelleri goldamak üçin ýakyn baglanyşyk bilen gurluş ulgamynyň doly adyny emele getirýän asgyçlar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galvanizli kabel tarelkalary gyzgyn galvanizli ýer bilen sowuk rulonly polatdan ýasalýar we tor, çukur, tarelka ýa-da merdiwan görnüşli göni böleklerden, egilen passdan, teýden, dört taraplaýyn böleklerden we ýaýly gollardan (goltuklar), kabelleri goldamak üçin ýakyn baglanyşyk bilen gurluş ulgamynyň doly adyny emele getirýän asgyçlar we ş.m.

2
1

Galvanizli köprüleriň artykmaçlyklary

Poslama garşy örän oňat häsiýetleri, uzak çydamlylygy, adaty köprülerden has uzak ömri, önümçiligiň ýokary senagatlaşmagy, durnukly hili bar. Şonuň üçin atmosfera poslamasynyň çynlakaý we saklamak aňsat bolmadyk açyk gurşawda köp ulanylýar.

Gyzgyn gazly galvanizli kabel köprüleri poslanan polat böleklerini takmynan 600 temperaturada eredilen sink erginine çümdürmek arkaly polat bölekleriniň üstki bölegi sink gatlagyna ýapyşar we sink gatlagynyň galyňlygy bolmaz. 5 mm-den aşakdaky inçe tabaklar üçin 65um-dan pes we galyň tabaklar üçin 86um-dan az bolmaly däl, şeýlelik bilen poslama garşy maksat edinýär.


  • Öňki:
  • Indiki: