head_banner

Habarlar

1. Amatly ýeri we ammary saýlaň
Gal Galvanizli inedördül turbanyň saklanýan ýeri ýa-da arassa ammary, päsgelçiliksiz zeýkeş turbalary bilen arassa we tertipli ýerde saýlanmalydyr we zäherli gazlara ýa-da tüsse döredýän zawodlardan we magdanlardan gaça durmalydyr.Meýdanda haşal otlary we ähli hapalary arassalamaly, galvanizli inedördül turbalary tertipli saklamaly.
Ammarda galvanizli inedördül turba galvanizli inedördül turba ýelmeşýän kislota, aşgar, duz, sement we beýleki çig mal bilen ýygnamaly däldir.Bulaşyklygyň öňüni almak we pos bilen galmazlyk üçin dürli görnüşli turbalaryň turbalaryny aýratyn berkitmeli.
③ Uly we orta ölçegli kanal polat, uly diametrli bökdençsiz turbalar, polat guýma we beýleki materiallar daşarda ýygnalyp bilner.
④ Ownuk we orta ölçegli kanal polat, rulonlar, gurluşyk polat barlar, orta diametrli turbalar, polat simler we sim ýüpleri we ş.m. has gowy howa çalşygy bilen ammarda saklanyp bilner, ýöne olary padiň üstünde we aşagynda goýmaly.
Some Käbir kiçi we orta ölçegli turbalar, gyzgyn galvanizli gönüburçly turbalar, togalanan polat plitalar, zolak polat, kremniý polat polotnoýlar, inçe diwarly turbalar we dürli sowuk rulonly we aňsat pasly metallar ammarlarda saklanyp bilner.
Ip Turbalaryň saklanýan ýeri howa çalşygy üçin güneşli ýagdaýda açylmalydyr we ýagyşly günlerde çyglylygyň öňüni almak üçin penjireleri wagtynda ýapmaly we köplenç amatly tebigy gurşawy saklamaly.
Nokat: hozy gowşatmagy aňsatlaşdyrmak üçin, poslanan galvanizli inedördül turba birneme urmak üçin inedördül ýokarky çekiç ulanyň.Eger guýma demir hozy bolsa, azajyk güýç gerek.Q345B inedördül turba adaty.Plastmassa bölegini diňe ýeňil basmaly.


Iş wagty: 02-2021-nji dekabry