head_banner

Habarlar

 • Gün PV ýaýy

  Gün PV kysymy, gün panellerini gün PV energiýa ulgamyna ýerleşdirmek, oturtmak we düzeltmek üçin döredilen ýörite ýaý.Umumy materiallar alýumin garyndysy, uglerod polat we poslamaýan polatdyr.Gün goldaw ulgamy bilen baglanyşykly önümleriň materialy uglerod polatdan we poslamaýan ...
  Koprak oka
 • Sink polat garawullaryň we beýleki garawullaryň deňeşdirilen artykmaçlyklary

  Sink polat garawul, sink erginli materialyň dürli bölekler üçin ulanylmagyny aňladýar, dürli funksional diwar demirleri bilen, soňundan ýokary * dereje, ýokary gatylyk, ajaýyp görnüş, artykmaçlyklara eýe bolan elektrostatik pürküji gatlak bilen bejerilýär. reňk we ş.m., ...
  Koprak oka
 • Pan tokly skafing gurluşyk barlag standartlary

  Soket görnüşli tokly polat turba skafing, öz-özüni gulplamak taslamasy bilen polat turba skafiniň täze görnüşidir, adaty berkidiji görnüşi üýtgedip gurmak bilen deňeşdirilende, dikeldişde we sökmekde ep-esli gowulaşma, ygtybarlylyk, tygşytlamak we energiýa .. .
  Koprak oka
 • Tohum saýlanda nämä üns bermeli?

  Gurluşyk pudagy * harytlara mätäç, önüm satýan satyjylar, adatça, önümiň özüne çekijidigini aýdýarlar, şonuň üçin köp gurluşykçy bahany * amatly, harytlar we * ýokary hilli önümler satyn almak isleýär, şeýlelik bilen kepeniň döremegine sebäp bolýar. berkidiji satuw pudagy bäsleşýär ...
  Koprak oka