head_banner

Habarlar

  • Önüm prosesi näme?

    işlemek Iş bölegi → zaýalanmak → suw ýuwmak → duzlamak → suw ýuwmak → çözüji kömekçi suwa çümdürmek → guratmak we gyzdyrmak → gyzgyn galvanizasiýa → gutarmak → sowatmak → passiwasiýa → ýuwmak → guratmak → barlag (1) Himiki zaýalanmak ýa-da suw esasly metal. peselýän arassa ...
    Koprak oka