head_banner

Önümler

 • Agriculture And Livestock Industry Galvanized Products

  Oba hojalygy we maldarçylyk senagaty galvanizli önümler

  1-Çalt we has ýumşak gurluşyk prosesi. Kebşirlemegiň hemmesi zawodda edilýär.
  2-Gurluşyk işinde diňe polat çarçuwa. Saýtda kebşirlemek ýa-da kesmek zerurlygy ýok.
  3- Iň pes öndürijilik güýji 345MPA we turbalar we purlinler üçin esasy materiallar üçin iň pes dartyş güýji 1,5MPa bolan polat çarçuwanyň berkligi we berkligi. güýji 345MPA we iň pes dartyş güýji 320MPA. inedördül metr üçin 275 gram sink örtük galvanizli ýa-da AZ150 ýa-da has gowusy.

 • Municipal Construction Galvanized Products

  Şäher gurluşygy galvanizli önümler

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly şäher häkimliginiň garawullary esasan pyýada we ulag sürýän ulaglaryň howpsuzlygyny goramak üçin awtoulag garawuly diýlip hem atlandyrylýar.