head_banner

Önümler

Hytaýda polat palet öndürildi

gysga düşündiriş:

Polat paletlere metal paletler ýa-da demir paletler hem diýilýär.

Polat paletler (polat paletler) ýük götermek we harytlara aňsat girmek üçin amatlydyr. Esasan köp maksatly ýer saklamak, tekjäni saklamak we ýük intermodal daşamak, dolanyşyk we ş.m. üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat paletler (polat paletler) ýük götermek we harytlara aňsat girmek üçin amatlydyr. Esasan köp maksatly ýer saklamak, tekjäni saklamak we ýük intermodal daşamak, dolanyşyk we ş.m. üçin ultra-ýeňil metal palet seriýasy. Birligine ýüklenen gorizontal platforma enjamy hökmünde ýerleşdirmek, ýygnamak, işlemek we daşamak. Senagat üçin möhüm ammar we transport kömekçi enjamlaryndan biridir. Esasy material polat ýa-da galvanizli polat plastinka bolup, ýörite enjamlar tarapyndan emele gelýär, dürli profiller biri-biri bilen goldanýar, perçinler birleşdirilýär we berkidilýär, soňra bolsa CO2 gaz gorag kebşiri bilen kebşirlenýär.

Steel pallet (2)
Steel pallet (3)

Polat palet, mehanizirlenen ýüklemek we düşürmek, harytlary işlemek we saklamak üçin ulanylýan konteýner enjamynyň bir görnüşidir, esasy gurluşy uzyn şöhle ýa-da pad, aýak we ş.m. bilen asma tagtanyň bir gatlagyndan durýar. forklift ýa-da paletli ýük awtoulagyny ulanmak amatly diýen ýörelge esaslanýar.

1 the Paletde göterijilik ukyby iň güýçlidir;

2、100% daşky gurşawy goramak, gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak, serişdeleri ýitirmezlik;

3 edge Gyrasy bejermek üçin daş-töwerege garşy bejerginiň üstü. Şassi güýçli, umumy massa ýeňil we polat güýçli. Durnukly gaplama öndürijiligi bilen;

4 、 Suw geçirmeýän, çyglylyga we poslamaýan; agaç paletler bilen deňeşdirilende, daşky gurşawy goramagyň artykmaçlygy bar (meselem, agaç paletleriň zyýan berijilerini köpeltmek ukyby ýaly);

5, plastmassa paletler bilen deňeşdirilende güýç, köýnek garşylygy, temperatura garşylygy we baha artykmaçlyklary bar;

6, esasanam eksport üçin, halkara daşky gurşaw kadalaryna laýyklykda tüsse, ýokary temperatura dezinfeksiýa ýa-da antiseptiki bejergä zerurlyk ýok;

7 fr Tekstde ulanylanda sürtülme koeffisiýenti has uludyr, ýüküň aşagynda süýşmek aňsat däl, ygtybarly we ygtybarly; gowy polat, uly ýük göterijiligi, çydamly, uzak ömri;

8, çeýe (dört taraplaýyn goýmak dizaýny, giňişligiň ulanylyşyny we işleýiş aňsatlygyny hemişe gowulandyrýar we berk aşaky plastinka dizaýny hem konweýer rulonynyň geçirişine we awtomatiki gaplama ulgamyna laýyk gelýär) we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: