head_banner

Önümler

 • Hight Quality Steel Structure Plant

  Iň ýokary polat gurluş zawody

  Polat gurluş zawody has köp ulanylyşda we henizem has güýçli, sebäbi binanyň polat gurluşy, şonuň üçin polat çarçuwaly gurluş zawody has amatly bolar we adaty binalardan tapawutlylykda gaty çeýe bolup biler. Bu ýer

 • Grid Steel Structure Made In China

  Grid polat gurluşy Hytaýda öndürildi

  Polat çarçuwanyň gurluşy polat gurluşynyň bir görnüşi we polat gurluşynyň şol bir görnüşine degişlidir. Steelöne polat çarçuwanyň gurluşy bilen polat gurluşynyň arasyndaky tapawut, baglanyşyk, polat materiallary we gurluş görnüşi we gurluş ulgamy bilen baglanyşyklydyr.

 • Steel Pallet Made In China

  Hytaýda polat palet öndürildi

  Polat paletlere metal paletler ýa-da demir paletler hem diýilýär.

  Polat paletler (polat paletler) ýük götermek we harytlara aňsat girmek üçin amatlydyr. Esasan köp maksatly ýer saklamak, tekjäni saklamak we ýük intermodal daşamak, dolanyşyk we ş.m. üçin ulanylýar.